fejsbuk (2 kB)
O nasCentrum Edukacji i Rozwoju CEDR

SZKOLIMY PROFESJONALISTÓW związanych z edukacją i psychologią.

Wspieramy RODZICÓW, szkolimy DOROSŁYCH.

Zajmujemy się pracą z DZIEĆMI i MŁODZIEŻĄ, rozwiązywaniem ich trudności w uczeniu się oraz problemami emocjonalnymi związanymi z dorastaniem i szkołą.

Prowadzimy kursy EFEKTYWNEJ NAUKIPrzeprowadziliśmy 218 warsztatów dla nauczycieli na łączną ilość 1002 godzin zegarowych (w latach 2013-2016); 21 warsztatów dla rodziców, na łączną ilość 76 godzin zegarowych (w latach 2013- 2015); warsztaty otwarte z zakresu rozwijania umiejętności psychologicznych, rozwoju osobistego, coachingu, empatii, komunikacji, budowania relacji, kreatywności, rozpoznawania emocji, asertywności, umiejętności współpracy, budowania prawidłowego poczucia wartości oraz umiejętności społecznych, w latach 2000 -2017: 150 warsztatów, na łączną ilość 1470 godzin zegarowych; Grupowe kursy Efektywnej Nauki i Gimnastyki Umysłu dla dzieci i młodzieży realizowane we współpracy i na terenie 74 szkół i przedszkoli, łącznie ok. 9000 h; Efektywna Nauka oraz realizacja programu "Pomocna Dłoń" w ramach spotkań indywidualnych - od 2000 roku 130 osób; Do tej pory 81 osób uzyskało certyfikat Trenera Efektywnej Nauki Centrum Edukacji i Rozwoju CEDR.

Idea naszej działalności

"Każdy człowiek dysponuje wewnętrznymi zasobami, potrzebnymi do przeprowadzania zmian i osiągania celów. Naszym zadaniem jest pomoc w odszukaniu i wykorzystaniu owych zasobów."


Zespół CEDR-u stanowią:


Martin Walczak

Twórca CEDRu.
Trener, wykładowca i terapeuta. Urodzony w 1970 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwijania umiejętności psychologicznych i terapii. Od 2001 roku prowadzi psychoterapię indywidualną, a od 2006 zajmuje się ustawieniami systemowymi. Prowadzi również szkolenia umiejętności miękkich dla edukacji i biznesu.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale IPSiR - kierunek psychologia i terapia. Posiada certyfikaty NLP Master Practicioner (Institut For Integrative Comunication / German Association for NLP), 1996 oraz NLP Practicioner (Instituto Italiano Di Programmazione Neurolinguistica), 1995; . Szkolił się w terapii Ericksonowskiej oraz w metodzie Ustawień Systemowych Berta Hellingera. Trener metody ART (Treningu Zastępowania Agresji).

Zajmuje się efektywnymi metodami uczenia, kreatywności oraz rozwijania potencjału umysłu prowadząc szkolenia wedle autorskiego programu.

Obecnie m.in. członek Polskiego Stowarzyszenia Ustawień Systemowych (PTUS) oraz Stowarzyszenia Coachów Polskich (SCP)

Pasjonuje się fotografowaniem, literaturą oraz jazdą na rowerze, uwielbia kawę i góry. Ma dwójkę dzieci.Magdalena Trepczyńska

Magda jest psychologiem (Wydział Psychologii UW), ze specjalizacją wspierania rozwoju osobowości, oraz trenerem umiejętności społecznych - ukończyła Szkołę Trenerów w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

Ma dziesięcioletnie doświadczenie w pracy trenerskiej. Prowadzi treningi i szkolenia dla nauczycieli z zakresu umiejętności efektywnego nauczania, skutecznej komunikacji z uczniami, technik rozwijających koncentrację i motywację uczniów, a także metod pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem trudnym.

Ponadto zajmuje się diagnozą i rozwijaniem zdolności intelektualnych u dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty z zakresu efektywnego uczenia się oraz treningi umiejętności społecznych i emocjonalnych. Pracuje z dziećmi, które mają trudności w nauce wynikające np. z dysleksji lub zaburzeń integracji sensorycznej.

Lubi podróże autostopem, taniec i morze. Interesuje się malarstwem XIX i XX wieku.


zielone (1 kB)


© Copyright 2016 Cedr, Design by Martin
All Rights Reserved