fejsbuk (2 kB)
Efektywna Nauka dla młodzieży
EFEKTYWNA NAUKA

...czyli jak uczyć się sprawnie i z wyobraźnią- zajęcia dla licealistów.

(Uwaga: kurs dostępny również w trybie indywidualnym)

Był raz sobie bardzo zmęczony drwal, który wciąż tracił czas i energię tnąc drzewo tępą siekierą, bo jak sam mówił, miał tyle pracy, że nie miał czasu jej naostrzyć.
Obejmują 9 spotkań dzięki którym:

ROZWINIESZ UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W NAUCE
..STANIESZ SIĘ BARDZIEJ PEWNY SWYCH MOŻLIWOŚCI
....POZNASZ TECHNIKI PRZYSWAJANIA WIEDZY
....... PO TO, BY UCZYĆ SIĘ ŁATWIEJ I LEPIEJ

zielone (1 kB)


CEL kursu: zapoznanie z technikami i metodami ułatwiającymi opanowywanie wiedzy oraz trening umiejętności przydatnych w szkole.

NASZE PODEJŚCIE: Pracujemy z osobami zarówno odnoszącymi sukcesy, jak i mającymi trudności w nauce. Nie jesteśmy nastawieni na "produkowanie" geniuszy i olimpijczyków, lecz na pokazywanie prostych, acz skutecznych metod, które pomogą i będą praktycznym wsparciem w nauce. Zamiast prowadzenia forsownego treningu, staramy się inspirować i rozwijać wewnętrzny potencjał naszych uczniów tak, by nauka stała się dla nich łatwiejsza i przyjemniejsza, a oni bardziej pewni siebie i swoich umiejętności.

Każdy człowiek dysponuje niezbędnymi wewnętrznymi zasobami potrzebnymi do przeprowadzania zmian i osiągania celów (w tym przypadku - dobrych wyników w nauce). Naszym zadaniem jest pomoc w odszukaniu, wydobyciu i spożytkowaniu owych zasobów oraz praktycznym wdrożeniu nowo nabytych umiejętności.

METODY: Program zajęć prowadzony jest w systemie autorskim opartym na naszym doświadczeniu. Korzystamy również m.in. z elementów metody Tony Buzana i Neurolingwistycznego Programowania (NLP).

zielone (1 kB)


PROGRAM:
  • Szybkie czytanie. Jak czytać efektywnie, z lepszym zrozumieniem, a przy okazji szybciej. Pozwala średnio na dwukrotne zwiększenie tempa czytania.
  • Strategie posługiwania się podręcznikiem i tekstem. W jaki sposób pracować z podręcznikiem lub zeszytem, by zrozumieć i skutecznie zapamiętać całość materiału.
  • Jak sporządzać efektywne notatki, aby opanować i utrwalić dużą partię informacji.
  • Sposoby przygotowywania się do sprawdzianów, klasówek, egzaminów, testów oraz odpowiedzi ustnych.
  • Techniki zapamiętywania i ćwiczenia rozwijające pamięć.
  • Gimnastyka umysłu - aktywizowanie i ćwiczenie szarych komórek, rozwijanie intelektu i umiejętności posługiwania się kreatywnością.
  • Ćwiczenia integrujące pracę półkul mózgowych, pobudzające i koncentrujące umysł, odprężające i relaksujące.
  • Określanie i realizacja celu własnej nauki. Organizacja czasu i formy pracy.
  • Elementy radzenia sobie z tremą.
zielone (1 kB)


ORGANIZACYJNE:

Ramy czasowe: Zajęcia obejmują 9 spotkań 90 minutowych
(raz w tygodniu)

Miejsce: Warszawa lub okolice

Koszt całości wynosi: 3x270zł zł lub 750 zł (jeśli płatne w całości).
Rodzeństwa rabat.

Pierwsze spotkanie bezpłatne

Dodatkowe informacje i zapisy:
telefon: 0501 732 110;
mail: biuro@cedr.pl

Terminarz i szczegóły najbliższych kursów (kliknij)

(kursy realizowane są również na zamówienie)
zielone (1 kB)


© Copyright 2016 Cedr, Design by Martin
All Rights Reserved