fejsbuk (2 kB)
Efektywna Nauka dla dorosłych
EFEKTYWNA NAUKA


- Dla studentów i dorosłych

(Uwaga: kurs dostępny również w trybie indywidualnym)

Był raz sobie bardzo zmęczony drwal, który wciąż tracił czas i energię tnąc drzewo tępą siekierą, bo jak sam mówił, miał tyle pracy, że nie miał czasu jej naostrzyć.ROZWINIESZ UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W NAUCE
..STANIESZ SIĘ BARDZIEJ PEWNY SWYCH MOŻLIWOŚCI
....POZNASZ TECHNIKI PRZYSWAJANIA WIEDZY
....... PO TO, BY UCZYĆ SIĘ ŁATWIEJ I LEPIEJ

zielone (1 kB)


CELEM KURSU jest:
 • Zapoznanie uczestników z technikami i metodami efektywnego uczenia
 • Nabycie umiejętności dopasowania poznanych technik do wyznaczonych przez siebie celów


NASZE PODEJŚCIE: Każdy człowiek dysponuje niezbędnymi wewnętrznymi zasobami potrzebnymi do przeprowadzania zmian i osiągania celów (w tym przypadku - opanowania wiedzy, czy nabycia umiejętności). Naszym zadaniem jest pomoc w odszukaniu, wydobyciu i spożytkowaniu owych zasobów oraz praktycznym wdrożeniu nowo nabytych umiejętności.

METODY: Program zajęć prowadzony jest w systemie autorskim opartym na naszym doświadczeniu. Korzystamy również m.in. z elementów metody Tony Buzana i Neurolingwistycznego Programowania (NLP).

zielone (1 kB)


PROGRAM:
 • Psychologia uczenia się.
 • Określanie i realizacja celu własnej nauki. Organizacja czasu i formy pracy.
 • Szybkie i efektywne czytanie
 • Strategie czytania w zależności od celu i tekstów
 • Metody opracowywania i przyswajania obszernego materiału.
 • Efektywne notowanie: rodzaje i zastosowanie.
 • Sposoby przygotowywania się do egzaminów, testów
 • Metody ułatwiające zapamiętywanie. Rozwijanie pamięci krótko i długoterminowej.
 • Rozpoznawanie, korygowanie i rozwijanie indywidualnej strategii i stylu uczenia się
 • Gimnastyka umysłu, czyli ćwiczenia podnoszące sprawność intelektualną.
 • Aktywizacja wewnętrznych psychicznych zasobów przydatnych w nauce.
 • Elementy autorelaksu i metod antystresowych
zielone (1 kB)


ORGANIZACYJNE:

Ramy czasowe: Zajęcia obejmują 3 dni szkoleniowe (18 godzin)
(raz w tygodniu)

Miejsce: Warszawa lub okolice

Koszt wynosi: 750 zł


Dodatkowe informacje i zapisy:
telefon: 0501 732 110;
mail: biuro@cedr.pl

Terminarz i szczegóły najbliższych kursów (kliknij)

(kursy realizowane są również na zamówienie)


zielone (1 kB)


© Copyright 2016 Cedr, Design by Martin
All Rights Reserved