fejsbuk (2 kB)
Efektywna Nauka dla dzieci z klas podstawowych




GIMNASTYKA UMYSŁU

...czyli jak uczyć się sprawnie i z wyobraźnią



Zajęcia dla dzieci z I - III klas podstawowych.


Obejmują cotygodniowe spotkania 45 minutowe w formie gier, zabaw i atrakcyjnych ćwiczeń, dzięki którym Twoje dziecko:


ROZWINIE UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W NAUCE
..STANIE SIĘ BARDZIEJ PEWNE SIEBIE
....WYGIMNASTYKUJE UMYSŁ ROZWIJAJąC INTELEKT
....... PO TO, BY UCZYĆ SIĘ ŁATWIEJ I PEWNIEJ





zielone (1 kB)

CEL ZAJĘĆ: rozwijanie w dzieciach tych cech i umiejętności, dzięki którym
będą lepiej radziły sobie z zadaniami stawianymi zarówno przez szkołę
(teraz i w następnych klasach), jak i przez ich przyszłe życie.

CO ZYSKAJĄ: Pragniemy pomóc dzieciom odkrywać i wzmacniać ich inteligencję, kreatywność, umiejętność zapamiętywania i koncentracji, uważność, a nade wszystko wiarę w siebie i w swoje umiejętności. Na naszych zajęciach dzieci uczą się, jak myśleć sprawniej, szybciej i odważniej. Jeśli już na starcie staniemy z takimi wewnętrznymi zasobami, nauka w przyszłości stanie się łatwiejsza. Jak pokazuje doświadczenie, klasy które uczestniczą w programie "Gimnastyki Umysłu", osiągają w przyszłości w nauce wyniki lepsze od przeciętnych. Uczestnictwo w zajęciach wpływa więc na poprawę wyników, jakie dzieci osiągają w przyszłości w szkole.

NASZE PODEJŚCIE: ważne jest to, by dzieci cieszyły się z własnej aktywności i twórczości. Wtedy bowiem nauczą się z radością podejmować te wyzwania, które stawia przed nimi świat zewnętrzny. Położyliśmy nacisk nie tylko na cele edukacyjne, lecz też psychologiczne, takie jak budowanie właściwego poczucia wartości, niezależnego od rezultatu wykonywanych zadań, wiara we własne siły i możliwości, czy też emocjonalne radzenie sobie z niepowodzeniami. Odpowiednio ukształtowane psychiczne zasoby będą w przyszłości "napędzały" osiągnięcia w nauce i nie tylko...

zielone (1 kB)

W PROGRAMIE ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające:

 • Umiejętność rozwiązywania zadań i zagadek logicznych
 • Ćwiczenia usprawniające czytanie, poprawiające jego płynność i zrozumienie tekstu
 • Trening szarych komórek czyli jak rozwijać własną inteligencję
 • Rozwijanie zdolności zapamiętywania poprzez użycie wyobraźni i zabawy
 • Elementy profilaktyki antydyslektycznej
 • Ćwiczenia umiejętności stosowania kreatywnego myślenia i twórczej wyobraźni.
 • Synchronizacja pracy półkul mózgowych
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów i koncentracji. Dzieci uczą się jak myśleć sprawniej, szybciej i odważniej
 • Elementy radzenia sobie z tremą i stresem.

  Ponadto:
 • Rodzice maja możliwość bezpłatnych konsultacji w czasie trwania kursu.
 • Po kursie rodzice mogą otrzymać zestaw prostych ćwiczeń wspierających dzieci w nauce.
zielone (1 kB)

ORGANIZACYJNE:

Ramy czasowe: Zajęcia obejmują cotygodniowe spotkania 45 minutowe

Miejsce: Warszawa lub okolice


Koszt miesięczny wynosi: 220 zł
Rodzeństwa rabat.

Pierwsze spotkanie bezpłatne!

Dodatkowe informacje i zapisy:
telefon: 0501 732 110;
mail: biuro@cedr.pl

Terminarz i szczegóły najbliższych kursów (kliknij)

(kursy realizowane są również na zamówienie)

zielone (1 kB)




© Copyright 2016 Cedr, Design by Martin
All Rights Reserved