fejsbuk (2 kB)
Oferta biznesowaPROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA FIRM I INSTYTUCJI


Dlaczego warto u nas:

 • Szkolenia wykonywane na zamówienie oraz w formie otwartej
 • Program skrojony na miarę Państwa potrzeb
 • Profesjonalni trenerzy
 • Nowoczesny program szkoleniowy
 • Interesujący, interaktywny sposób prowadzenia szkoleń
 • W dogodnym, ustalonym terminie
 • Wydajemy certyfikaty uczestnictwa

Jeżeli jesteś zainteresowana/y szkoleniem prosimy o telefon pod numer:
+48 501 732 110 (Martin Walczak)
lub mail:zielone (1 kB)

Tematy szkoleń:


O trenerze: kliknij...

zielone (1 kB)

Szczegóły szkoleń:


ORGANIZACYJNE USTAWIENIA SYSTEMOWE

Warsztatowe seminarium coachingowe:
ORGANIZACYJNE USTAWIENIA SYSTEMOWE wg metody HELLINGERA
dla osób i firm poszukujących rozwiązań w kwestiach biznesowych i zawodowych więcej...

do góryTECHNIKI EFEKTYWNEGO PRZYSWAJANIA WIEDZY I ROZWIJANIA KREATYWNOŚCI W BIZNESIE

18 godzin, czyli 3 dni;

Truizmem jest stwierdzenie, że dzisiejsze firmy, by osiągnąć sukces na rynku, muszą stać się tzw. organizacjami uczącymi się. Czyli takimi, które stale podnoszą kwalifikacje swych pracowników, przyswajają nowe informacje i są 'na bieżąco' z wymaganiami które stawia rynek. Ilość wiedzy koniecznej do przyswojenia jest coraz większa. Propozycja nasza wychodzi naprzeciw tym wymaganiom pokazując, jak można zdobywać wiedzę i uczyć się szybko i efektywnie,wykorzystując cały swój potencjał. Program kursu jest dostosowany do Państwa potrzeb.

mapka_uczenie_mlodziez (35 kB)

CEL:

Celem szkolenia jest trening i nabycie umiejętności szybkiego i efektywnego uczenia się w realizacji określonych zadań. Zwykle w procesie tym wykorzystujemy zaledwie część możliwości swego umysłu. Na szkoleniu dowiesz się, jak te możliwości zwielokrotniać.

Podczas warsztatu nauczysz się:
 • Sprawnie pracować z tekstem
 • Szybko opanowywać i przyswajać nawet najbardziej obszerny materiał
 • Stosować techniki wpływające na poziom zrozumienia zagadnień, które chcesz przyswoić
 • Efektywnie zapamiętywać materiał i utrwalać go na przyszłość
 • Wygimnastykujesz umysł podnosząc sprawność intelektualną
 • Rozwiniesz umiejętności kreatywnego myślenia oraz wprowadzania pomysłów w życie
 • Nauczysz się dopasowywać poznane techniki do wyznaczonych przez siebie celów

W PROGRAMIE:
 • Zarządzanie procesem uczenia się
 • Określanie i realizacja celu własnej nauki
 • Budowanie wewnętrznych stanów sprzyjających przyswajaniu wiedzy: stan alfa, stan optymalnej koncentracji i chłonności wiedzy , autorelaks
 • Szybkie i efektywne czytanie. Strategie czytania w zależności od zadania i materiału
 • Metody opanowywania i przyswajania materiału w maksymalnie krótkim czasie
 • Efektywne notowanie: rodzaje i zastosowanie
 • Sposoby przygotowywania się do egzaminów, testów
 • Metody ułatwiające zapamiętywanie. Rozwijanie pamięci krótko i długoterminowej
 • Rozpoznawanie, korygowanie i rozwijanie indywidualnej strategii i stylu uczenia się
 • Gimnastyka umysłu, czyli ćwiczenia podnoszące sprawność intelektualną
 • Myślenie kreatywne
 • Techniki uczenia grupowego

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, do których kompetencji należy stałe przyswajanie wiedzy i nowych informacji. Zapraszamy również te osoby, które zainteresowane są doskonaleniem umiejętności efektywnego uczenia się i szybkiego czytania.

do góryGRUPOWE TECHNIKI WSPÓŁPRACY. ZESPOŁOWE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

16 godzin, czyli 2 dni;

CEL:

Zespół może znacznie więcej, niż pojedyncza osoba. Posługując się analogią, możemy powiedzieć, że posiada on siłę kolarskiego peletonu. Jak jednak efektywnie wykorzystać i zarządzać tą siłą? Celem warsztatu jest dostarczenie Państwu skutecznych narzędzi pracy w grupie i z grupą, w zakresie zespołowego szukania twórczych rozwiązań, kreatywnego podejścia do zadań i ich realizacji.

Po warsztacie uczestnicy potrafią lepiej:
 • Wykorzystywać potencjał pracy zespołowej.
 • Kreatywnie rozwiązywać problemy.
 • Pracować w grupie.
 • Warsztat dostarcza uczestnikom zestaw narzędzi zwiększających skuteczność myślenia i działania.
W PROGRAMIE:
 • Style komunikacji grupowej, podstawowe role grupowe rozpoznawanie i wykorzystywanie.
 • Etapy uczenia się w grupie.
 • Pozyskiwanie i przekazywanie informacji w zespole.
 • Przeszkody i sprzymierzeńcy w efektywnym myśleniu kreatywnym.
 • Przekraczanie schematów i ograniczeń.
 • Budowanie wewnętrznych i grupowych stanów sprzyjających efektywności myślenia.
 • Metody twórczego myślenia i szukania pomysłów.
 • Techniki pracy zespołowej i zespołowego rozwiązywania problemów. Zastosowanie w konkretnych sytuacjach.
 • Od rywalizacji przez inspirację do współpracy

GRUPA DOCELOWA:
 • Szkolenie skierowane jest do managerów, dyrektorów, kierowników i osób pracujących z zespołami
 • Dla całego zespołu współpracującego ze sobą w realizacji danych zadań i projektów
 • Dla osób pragnących rozwinąć kompetencję pracy w grupie oraz skuteczność swego myślenia i działania.

do góryNLP - TECHNIKI SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY

24 godzin, czyli 3 dni;

CEL:

Warsztat uczy, jak możemy zwiększyć skuteczność sprzedaży dzięki zaawansowanym metodom Neurolingwistycznego Programowania (NLP).
Podczas warsztatu nauczysz się jak:
 • Lepiej rozumieć zachowania swojego klienta
 • Budować z nim dobry kontakt, i dzięki temu skutecznie wpływać na niego podczas sytuacji sprzedażowej
 • Stosować optymalne do sytuacji techniki sprzedaży
 • Rozwijać kompetencje sprzedawcy i handlowca.

W PROGRAMIE:
 • Proces i etapy sprzedaży
 • Nawiązywanie, budowanie i podtrzymywanie kontaktu z klientem
 • Psychologia sprzedawcy i klienta. Typy i style
 • Sztuka obserwacji: Ustalanie potrzeb i kryteriów klienta
 • Werbalne i niewerbalne techniki sprzedaży i wywierania wpływu
 • Metody prezentacji produktów
 • Radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami klienta
 • Finalizowanie transakcji
 • Budowanie długoterminowej współpracy z klientem
 • Aktywizacja wewnętrznych zasobów potrzebnych w sprzedaży
 • Jak skutecznie przygotować się do sprzedaży
 • Praktyczne ćwiczenia sprzedaży
 • Ekologia w biznesie, czyli sztuką jest sprzedać po raz drugi a sprzedawca też ma duszę

GRUPA DOCELOWA:

Dla handlowców, szefów sprzedaży, agentów firm oraz personelu sprzedażowego. Zapraszamy również osoby szkolące sprzedawców.

do góryTRENING ANTY-STRESOWY

16 godzin, czyli 2 dni;

Powszechnie wiadomo, że stres, szczególnie długotrwały, jest jednym z głównych czynników niesprzyjających wydajności pracy i komfortowi życia. Choć na krótką metę, może być czynnikiem mobilizującym, w długotrwałym działaniu jest destruktywny. Potrafi znacznie obniżyć nasz intelektualny potencjał i doprowadzić do wypalenia zawodowego. Z drugiej strony, wymagania stawiane przez rynek i realia pracy (ilość zadań, nieustanna gotowość i pośpiech) powodują, że stresu nie da się uniknąć. Niekiedy też stres jest potrzebny, kiedy na przykład mobilizuje nas do działania, czy rozwiązania problemu.

Zasadnicza kwestia nie brzmi, więc: 'Co zrobić, by unikać w pracy stresu?', lecz: 'Jak skutecznie rozładowywać stres destruktywny, oraz jak zamieniać go w stres konstruktywny?

CEL:

Po treningu uczestnicy potrafią lepiej:
 • Radzić sobie ze stresem
 • Regenerować się i mobilizować siebie do działania
 • Budować stany emocjonalne przydatne w działaniu
W PROGRAMIE:
 • Emocje w pracy - wróg czy przyjaciel
 • Rozpoznawanie czynników stresogennych
 • Techniki rozładowywania stresu
 • Tworzenie pozytywnych stanów emocjonalnych
 • Metody autorelaksacyjne
 • Budowanie zasobnych stanów wewnętrznych przydatnych w trudnych sytuacjach
 • Optymalna struktura czasowa pracy
 • Efektywny odpoczynek
 • Metody aktywizacji umysłowej

GRUPA DOCELOWA:

Warsztat skierowany do wszystkich osób narażonych na działanie silnego stresu i wypalenie zawodowe.

do góryTEAM BUILDING: BUDOWANIE I INTEGRACJA ZESPOŁU

16 godzin, czyli 2 dni;

Dziś, sukces zależy przede wszystkim od tego, czy firma potrafi stworzyć profesjonalny i zgrany zespół. Nawet, gdy ściągniemy do siebie dużej klasy profesjonalistów, to dopiero połowa sukcesu. Doświadczenie, na przykład drużyn sportowych, pokazuje nam, że wygrywają nie te, które mają w swych szeregach większe gwiazdy, ale te, które są bardziej zgrane i potrafią wykorzystać możliwości tkwiące w grupie. Tu bowiem można zdziałać wiele więcej niż w pojedynkę. Dobry zespół jest w stanie szybko kreować pożądane rozwiązania, jak i lepiej radzić sobie z pojawiającymi się problemami. Jednakże zbudowanie takiego zespołu jest sztuką. Trening nasz ma pomóc Państwu w osiągnięciu tego celu.

Propozycja ta skierowana jest do konkretnych zespołów współpracujących ze sobą osób. Dzięki rozmaitym zadaniom, symulacjom i ćwiczeniom, osoby tworzące zespół mają okazję lepiej się poznać (w kontekście wykonywania wspólnych projektów) i nauczyć się ze sobą współpracować.

CEL:

Głównym celem szkolenia jest zbudowanie aktywnego, silnego zespołu, potrafiącego sprawnie realizować zadania i osiągać zamierzone cele. Podstawowe aspekty szkolenia to:
 • Wzajemne poznanie i integracja grupy
 • Budowanie atmosfery współpracy
 • Wypracowanie zespołowego stylu komunikacji
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych i poznanie narzędzi budowania dobrego kontaktu
 • Nabywanie umiejętności pracy w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów
 • Poznanie siły zespołu

GRUPA DOCELOWA:

Zespoły w ramach firmy czy organizacji

do góryTECHNIKI SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI W BIZNESIE

18 godzin, czyli 3 dni;

Biznes to przede wszystkim komunikacja. Każdego dnia spotykamy się z innymi ludźmi, czy to z firmy, czy z poza niej. Ci którzy potrafią wykorzystywać umiejętności komunikacyjne najlepiej - osiągają najwięcej.

CEL:

Celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w kontaktach biznesowych, a co za tym idzie, osiąganiu zamierzonych celów.
Po treningu uczestnicy potrafią lepiej:
 • interpretować sygnały werbalne i niewerbalne u swojego rozmówcy
 • słuchać i rozumieć innych
 • budować atmosferę zaufania w swoich kontaktach
 • komunikować w sposób jasny i czytelny
 • mieć świadomość swoich silnych i słabych stron
 • radzić sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się podczas rozmów i pokonywać bariery w komunikacji
 • wpływać na innych, będąc bardziej przekonującym i skutecznym
PROGRAM:
 • Świadome i nieświadome poziomy komunikacji
 • Style komunikacji
 • Sztuka obserwacji i rozpoznawania werbalnych i niewerbalnych sygnałów u rozmówcy
 • Nawiązywanie dobrego kontaktu: odzwierciedlanie, dostrojenie.
 • Wyrażone i niewyrażone obiekcje jak rozpoznawać i jak sobie z nimi radzić
 • Od dostrojenia do prowadzenia, czyli wywierania wpływu
 • Komunikacja jasna i czytelna, czyli precyzowanie wypowiedzi (meta- model)
 • Komunikacja perswazji (odwrócony meta- model)
 • Udzielanie informacji zwrotnych, wydawanie i przyjmowanie poleceń służbowych
 • Elementy asertywności: o Krytyka - wyrażanie i przyjmowanie o Jak radzić sobie ze złością o Granice w komunikacji umiejętność mówienia NIE
 • Spójność Komunikacji

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy są zainteresowani doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych.

do góryOBSŁUGA KLIENTA

16 godzin, czyli 2 dni;

Kompetentny i uprzejmy pracownik jest nieocenionym zasobem firmy. Jego kultura osobista, fachowość i umiejętność rozmowy są w stanie zjednać i przywiązać do firmy niejednego klienta. A wiadomo, klienta nie wystarczy zdobyć, trzeba go jeszcze utrzymać.

CEL:

Celem szkolenia jest podniesienie jakości obsługi klienta, a co za tym idzie, budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
Po treningu uczestnicy potrafią lepiej:
 • Stosować metody profesjonalnej komunikacji
 • Rozpoznawać potrzeby klienta i adekwatnie na nie reagować
 • Budować długotrwałą relację z klientem
 • Dbać o swój wizerunek w reprezentowaniu firmy
W PROGRAMIE:
 • Psychologia klienta: typy, potrzeby, zachowania racjonalne i emocjonalne
 • Świadome i nieświadome poziomy komunikacji
 • Pierwsze wrażenie
 • Aktywne słuchanie i obserwowanie
 • Techniki budowania i utrzymywania dobrego kontaktu
 • Rozpoznawanie werbalnych i niewerbalnych obiekcji i zastrzeżeń
 • Dobry kontakt jako wynik 'zajęcia się' obiekcjami klienta
 • Argumentowanie i prowadzenie rozmowy
 • Komunikacja jasna i czytelna
 • Trudny klient
 • Stworzenie wizerunku profesjonalisty

GRUPA DOCELOWA:

Szkolenie skierowane jest do pracowników biur obsługi klienta, doradców, przedstawicieli handlowych i sprzedawców oraz wszystkich tych, którzy reprezentują firmę w kontaktach z klientami lub petentami.

do góryNLP W BIZNESIE - SZTUKA OSIĄGANIA CELÓW I WYWIERANIA WPŁYWU

24 godzin, czyli 3 dni;

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) jest nowoczesną gałęzią psychologii stosowanej, obecnie szeroko wykorzystywaną w biznesie, komunikacji, negocjacjach czy edukacji. Od momentu swych narodzin, to jest od lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, do dziś - bez wątpienia zawojowało świat, zdobywając miano jednej z najskuteczniejszych metod XX i XXI wieku Czemu warto poznać i nauczyć się NLP?
Obserwując ludzi, zauważamy że, jedni są skuteczniejsi w swym działaniu , innym zaś realizacja planów i celów przychodzi trudniej. Jeszcze inni mogą być mistrzami w tym co robią. Talent? Nie tylko. Nawet najgenialniejszych zachowań możemy się bowiem nauczyć, tak by potem spożytkować je w swym działaniu. Każdy geniusz, kunszt, mistrzostwo, mogą być rozłożone na czynniki pierwsze, elementy składowe przesądzające o skuteczności działania, a następnie przyswojone i opanowane na drodze treningu. Neurolingwistyczne programowanie jest psychologicznym narzędziem takiej właśnie analizy. Nigdy nie staniemy się Einsteinem, bowiem zawsze będziemy sobą, lecz dzięki NLP mamy możliwość nauczyć się kreatywności Einsteina.

Po treningu uczestnicy potrafią lepiej:
 • Określać i realizować swe zawodowe i życiowe cele
 • Umiejętnie obserwować i analizować informacje z otoczenia
 • Elastycznie modyfikować swe zachowania i umiejętności tak, by były najskuteczniejsze
W PROGRAMIE:

1. Komunikacja w biznesie
 • Wnikliwa obserwacja - czyli jak dostrzec i rozpoznać więcej niż inni
 • Budowanie dobrego kontaktu - jak szybko zbudować klimat zaufania i współpracy, by przejść do:
 • Wywierania wpływu, czyli celowego oddziaływania na innych
 • Jak rozpoznawać i bronić się przed manipulacją w biznesie - czyli tricki na krótką metę
 • Biznesowe aikido, czyli jak radzić sobie z oporem lub agresją i rozmówcy
2. Strategie sukcesu
 • Techniki radzenia sobie z wewnętrznymi ograniczeniami
 • Budowanie optymalnych stanów emocjonalnych
 • Budowanie nowych umiejętności
 • Skuteczność działania: modelowanie sukcesu
 • Strategie podejmowania decyzji, kreatywności i zrozumienia
3. Spójność w działaniu
 • Wiedzieć czego się chce i co dobre w danej sytuacji - sztuka wyznaczania i osiągania celu
 • Wrażliwość na wewnętrzne sygnały - kluczem do sukcesu
 • Kodowanie sukcesu - programowanie przyszłości
 • Ekologia w biznesie, czyli sztuką jest sprzedać po raz drugi a biznesmen też ma duszę
do góry


zielone (1 kB)


Szkolenia prowadzi Martin Walczak

Martin Walczak

Coach, trener, konsultant ustawień systemowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach w edukacji i biznesie. Prowadzi coaching osobisty, szkolenia umiejętności miękkich dla firm, przedsiębiorców oraz menadżerów. Specjalizuje się w wykorzystywaniu w swojej pracy podejścia systemowego.

Posiada certyfikaty NLP Master Practicioner (Institut For Integrative Comunication / German Association for NLP), 1996 oraz NLP Practicioner (Instituto Italiano Di Programmazione Neurolinguistica), 1995; szkolił się w dziedzinie ustawien systemowych wg. metody Berta Hellingera; Współpracował z Polskim Instytutem NLP.
Obecnie m.in. członek Polskiego Stowarzyszenia Ustawień Systemowych (PTUS) oraz Stowarzyszenia Coachów Polskich (SCP)

Zajmuje się efektywnymi metodami uczenia, kreatywności oraz rozwijania potencjału umysłu prowadząc szkolenia wedle autorskiego programu.

Ukończył Uniwersytet Warszawski na wydziale IPSiR.

Pasjonuje się fotografowaniem, literaturą oraz jazdą na rowerze, uwielbia kawę i góry. Ma dwójkę dzieci.

do góry


zielone (1 kB)

© Copyright 2016 Cedr, Design by Martin
All Rights Reserved